Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie, of andere klachten, dan  horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen en/ of onze dienstverlening verbeteren. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 

  • Dien uw klacht mondeling in bij Karlijn van Vugt.
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Hippisch Centrum Eelde, postadres: Norgerweg 211, 9497 TC Donderen. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens Hippisch centrum Eelde.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u uw klacht schriftelijk en niet anoniem indienen bij de Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo.
  • De Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.
Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur, de manegehouder of overige manegemedewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!