Ten behoeve van de veiligheid en het paardrij-plezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op je medewerking. Wanneer je vragen hebt, kun je je melden bij het personeel.
Voor iedereen geldt:
 • Roken is verboden te paard,  in de stallen en de manege.
 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal en ook rond de rijbaan dient rust te zijn.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.
 • Plastic, papier en afval is uitermate schadelijk voor paarden. Vuilnis dient in afvalbakken te worden geworpen. Kortom: houd het erf, de kantine, de stallen en de toiletten opgeruimd, netjes en schoon.
Voor iedere ruiter geldt:
 • Voordat je met het paard de box verlaat, de hoeven uitkrabben.
 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt of wanneer zij hiervoor expliciet toestemming van het personeel hebben.
 • Een paard/ pony mag nooit onbeheerd achtergelaten worden.
 • Het terrein en de accommodatie moeten schoon worden gehouden. Ruim mest en afval direct op, ook als het niet van jezelf of van jouw paard of pony is. Dit geldt ook voor mest in de rijbakken en buiten.
Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:
 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
  Absolute beginners volgen minimaal twee speciale beginnerslessen.
Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien:
 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
 • Paarden/ ponies mogen alleen losgelaten worden in de binnenbak wanneer je erbij blijft. Wanneer iemand wil rijden moet het paard/ de pony er direct uit worden gehaald.